Povolení k létání a leteckým pracím

Povolení k létání
4.7/5 - (3 votes)

V poslední době zaznamenala oblast bezpilotních letadel velký ohlas veřejnosti. Možná je znáte pod pojmem „drone“, „copter“, „kvadrokoptéra“ a další. Obvykle s kamerou/fotoaparátem na palubě. Vidět létat něco takového ve vzduchu je pro mnohé rozhodně zážitek a lidé si to často spojují se zábavou nebo s hobby. Bohužel si však neuvědomují možná rizika, a tak se v dnešní době často setkáváme se situacemi, které ohrožují široké okolí za účelem natočit pár pěkných záběrů, pobavit kamarády, případně vydělat si pár korun. Proto pokud chcete létat legálně a bezpečně, měli byste znát předpisy a především si zajistit povolení k létání a leteckým pracím. Nám se již všechna povolení podařilo vyřídit, a tak se s vámi v článku podělíme o zkušenosti a návod, jak na to.

Vysvětlivka: Bezpilotní letadlo – letadlo určené k provozu bez pilota na palubě. Rozumí se tím jakýkoliv model letadla, který je využíván k jinému než rekreačnímu a sportovnímu létání.

Jak se vyhnout vysokým pokutám a vězení?

Pokud si chcete létáním vydělávat, musíte se zaregistrovat u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Každý pilot takového stroje by měl znát základní podmínky provozu a měl by tak vědět, kde se létat smí a kde je to zakázáno. Všeobecně by se dalo říct, že se smí létat do výšky 300 metrů nad zemí mimo vymezené zóny. Bez povolení k létání není možné létat ani nad osídlenými oblastmi, silnicemi, dálnicemi ani lidmi, kteří předem nesouhlasili s účastí na provozu. Vymezenými zónami se rozumí například Pražský hrad (zakázaný prostor). Někteří z vás již jistě viděli na YouTube záběry Pražského hradu z bezpilotního prostředku. S velkou pravděpodobností se jednalo právě o nelegální činnost. Mimo ohrožení zdraví se pilot stroje vystavuje vysoké pokutě, kterou může udělit ÚCL, a to až do výše 5 000 000 Kč. Dále mu pak hrozí trest za neoprávněné podnikání a další stíhání, za které se může dotyčný dostat i do vězení. Létání je zakázáno například v okolí Pražského hradu, kasáren, elektráren, letišť a nebo místech určených pro obranu státu. Služba AisView vám jasně řekne, kde se nesmí létat.

drone-crash-530x341

Dalším rizikem jsou škody na majetku nebo dokonce újma na zdraví. Pokud na člověka spadne koptéra z několika desítek metrů, tak jej může zabít nebo vážně zranit. Kromě toho, že budete za tento čin trestně stíháni, může po vás poškozený vymáhat finanční vyrovnání. Samotné bezpilotní letadlo je zpravidla napájeno Li-Pol bateriemi, které se při nárazu mohou vznítit a vážně poškodit objekty v okolí. Li-Pol baterie hoří dokonce i pod vodou. Škody jen na majetku mohou jít do milionů korun, a proto je důležité mít letadlo pojištěné.

TIP: Provoz bezpilotních letadel/systémů je v České republice spravován zákony, především Doplňkem X – bezpilotní systémy, předpisu L 2 – pravidla létání. Tento dokument je dobrým startem pro vaše studium. Stáhnout si jej můžete zde.

Kolik mě bude stát legální létání?

Jak vyplývá z předchozího odstavce, pokuty nejsou nízké a rozhodně bychom vám nedoporučovali létat bez povolení. Povolení k létání nejsou levnou záležitostí, ale v porovnání s hrozícím rizikem je to určitě zanedbatelná částka.

Aktuálně se ceny pohybují následovně:

 • Povolení k létání – 4 400 Kč (4 000 Kč – správní poplatek za letecké povolení + 400 Kč správní poplatek za odstranění omezení „pilot-žák“)
 • Pojištění – na rok 8 000 – 10 000 Kč
 • Povolení k leteckým pracím – 10 000 Kč

Zhruba se tedy pohybujeme na částce kolem 26 000 Kč. Zkušený tým pilotů a kameramanů si tuto částku vydělá za jeden natáčecí den. K ceně povolení k létání je nezbytné započíst i cenu bezpilotního letadla, která se pohybuje přibližně od 30 000 Kč (DJI Phantom) až do několik set tisíc korun.

Povolení k létání a leteckým pracím

Nyní už víte, čemu se vystavuje pilot svého stroje, pokud nemá dostatečné znalosti a požadovaná oprávnění. Jak tedy postupovat k získání všech oprávnění a jak dlouho to bude trvat?

Bohužel se nejedná o postup, který vám zabere jedno odpoledne. V praxi se doba potřebná k vyřízení a vyhotovení všech podkladů pohybujeme v rozmezí 3-6 měsíců. Nejvíce práce vám určitě zabere výroba „Provozní příručky“. Postup se dá následně rozdělit do dvou fází.

1. Fáze – Povolení k létání

 • Podáme žádost na ÚCL – Vyplněný formulář spolu s přílohami odešleme na adresu ÚCL.
  Pokud si při vyplňování formuláře nejste s čímkoliv jisti, použijte tyto pokyny. Nezbytnou součástí žádosti jsou přílohy. Jsou to tyto:
  – barevné fotografie vašeho UA (Unmanned Vehicle – bezpilotní prostředek),
  – blokové schéma zapojení palubní elektroinstalace s popisem jednotlivých částí,
  Provozní příručka (Část B),
  – kopie osvědčení o uzavření pojištění odpovědnosti z provozu UA – v současnosti vyřizuje například Allianz a cena se pohybuje kolem 10 000 Kč ročně,
  – postupy zajišťující bezpečnost UAS (Unmanned Aerial System – bezpilotní systém), lze zpracovat také jako Část F „Provozní příručky“,
  – doklad o vlastnictví UAS.
 • Po vyhodnocení zaslané žádosti a příloh vás ÚCL vyzve k zaplacení správního poplatku (5 000 Kč).
 • ÚCL vydá rozhodnutí o vydání „Povolení k létání letadla bez pilota“ s omezením „pilot-žák“. Po nabytí právní moci vám vydají samotné povolení. To vás opravňuje k létání pod dozorem. Po vydání rozhodnutí doporučujeme se vzdát odvolání, výrazně to může urychlit vydání povolení.
 • Podání žádosti na změnu „Povolení k létání“, která odstraní žákovská omezení. To znamená, že při létání nepotřebujete dozor zkušeného pilota.
 • Teoretické a praktické zkoušky – ÚCL vás vyzkouší z praktických a teoretických dovedností. Například musíte obletět imaginární čtverce nebo kruhovou výseč s čumákem směrem do středu kružnice. V teoretických zkouškách dostanete testy, kde máte vždy na výběr z několika možných odpovědí.
 • Zaplacení správního poplatku – pokud splníte všechny části zkoušek, budete vyzváni k zaplacení správního poplatku 1 500 Kč.
 • ÚCL vydá rozhodnutí o vydání „Povolení k létání letadla bez pilota“. Opět doporučujeme vzdát se nároku na odvolání, čímž urychlíte získání samotného povolení.

Nyní máte oprávnění, abyste mohli létat bez dozoru pro vlastní potřebu. Pokud si chcete nechat za zakázky platit, je potřeba vyřídit ještě „Povolení k leteckým pracím“.

2. Fáze – Povolení k leteckým pracím

 • Podání žádosti včetně těchto příloh:
  – doklad o existenci podnikatelského subjektu,
  – (prohlášení o nepřidělení IČ),
  – doklad o odborné praxi (zpravidla letový deník pilota),
  – doklad o dosaženém vzdělání (od 1 pilota),
  – doklady a rozsah zmocnění (například v případě, že váš tým čítá více členů),
  – výpis z rejstříku trestů všech osob,
  – podnikatelský plán – údaje o rozsahu a četnosti zamýšlených druhů leteckých prací,
  – prohlášení o finanční způsobilosti žadatele,
  – provozní příručka,
  – letadlový park (tabulkový výpis),
  – přehled dálkově řídících pilotů (tabulkový výpis),
  – formulář pro žádost o letecké práce (pokyny) nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu (pokyny).
 • Po zkontrolování a vyhodnocení dodaných dokumentů vás ÚCL vyzve k zaplacení správního poplatku 10 000 Kč.
 • Obdržíte rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací respektive činností pro vlastní potřebu. Po vydání tohoto rozhodnutí se opět doporučuje vzdát se nároku na odvolání, čímž se dá opět urychlit vydání. Nakonec obdržíte samotné povolení.

Doporučení: Pokud váš tým čítá více než jednoho člena, doporučujeme vyřizovat povolení k létání současně pro všechny členy. Ušetříte tak na správních poplatcích, které jsou stále stejné, i když ke zkoušce jdete například dva.

Pokud si nejste s čímkoliv jistí, určitě se nebojte obrátit na ÚCL, které vám rádo poradí.

Přehled základních požadavků LVV

zdroj: www.caa.cz

Pokud již máte všechna povolení, pak vám gratulujeme. Stal jste se jedním z mála, kteří tuto činnost neberou na lehkou váhu a jsou zodpovědní. Seznam subjektů, které vlastní povolení, naleznete na webu ÚCL. Jste mezi nimi také?

AndruVision.cz vlastní povolení k létání a povolení k leteckým pracím. Jsme tým profesionálů a nepodceňujeme rizika spojená s létáním. Letecké snímkování a letecké záběry můžete objednávat u nás, v případě zájmu kontaktujte manažera projektu pro konzultaci zakázky.

Povoleni k leteckym pracem - AndruVision.cz

Mohlo by vás zajímat

Další zajímavosti

Nebyla nalezeno odpovídající spojení mezi adresou URL a požadavkem.Nebyla nalezeno odpovídající spojení mezi adresou URL a požadavkem.